Úvodní strana

Dokumenty a formuláře ke stažení:


Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (PDF)
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (DOC)

Žádost o odklad povinné školní docházky (PDF)
Žádost o odklad povinné školní docházky (DOC)

Zápisní list k zápisu do 1.ročníku ZŠ (PDF)
Zápisní list k zápisu do 1.ročníku ZŠ (DOC)

Přihláška do školní družiny (PDF)
Přihláška ke stravování (PDF)

Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení (PDF)

Žádost o uvolnění z výuky v průběhu školního roku (DOC)

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění zde.


Vnitřní směrnice pro úhrady a platby:


Vnitřní směrnice o úplatě školného v MŠ (PDF)
Vnitřní směrnice o úplatách za školní družinu (PDF)
Úhrada stravného ve školní jídelně 2019-2020 (PDF)Domácí příprava žáků v době uzavření ZŠ:

Postup připojení k on-line hodině (PDF)

Domácí úkoly pro období od 8.3. do 9.4.2021 - 1.ročník (PDF)
Domácí úkoly pro období od 8.3. do 9.4.2021 - 2.ročník (PDF)
Domácí úkoly pro období od 8.3. do 9.4.2021 - 3.ročník (PDF)
Domácí úkoly pro období od 4.1. do 9.4.2021 - 4.ročník (PDF)
Domácí úkoly pro období od 4.1. do 9.4.2021 - 5.ročník (PDF)