Úvodní strana

Dum II-2(AJ-4,5) - Dum pro AJ 4. a 5. ročník

Aj4-2.01 Pozdravy
Aj4-2.02 Jméno
Aj4-2.03 Zájmena I
Aj4-2.04 Zájmena II
Aj4-2.06 Otázka
Aj4-2.07 Zápor
Aj4-2.08 a-an
Aj4-2.09 Co je to
Aj4-2.10 ZOO
Aj4-2.11 Barvy,tvary
Aj4-2.13 Neurčitý člen
Aj4-2.14 Předložky
Aj4-2.15 Státy
Aj4-2.16 Otázky
Aj4-2.18 Čísla do 20
Aj4-2.19 to be
Aj4-2.20 Numerace do 100
Aj4-2.21 to have
Aj4-2.22 Přivlast.pád
Aj4-2.12 Opakování 1
Aj4-2.17 Opakování 2
Aj4-2.23 Opakování 3
Aj4-2.05 Rodina
Aj5-2.01 Průb.čas
Aj5-2.02 Otázka průběh
Aj5-2.03 Slovesa
Aj5-2.05 Roční období
Aj5-2.06 Oblečení
Aj5-2.07 Exististenční vazba
Aj5-2.08 Přít.č.prostý 1
Aj5-2.09 Přít.č.prostý 2
Aj5-2.10 Sloveso to like
Aj5-2.11 Sloveso to can
Aj5-2.12 Sloveso to want
Aj5-2.04 Opakování 1
Aj5-2.13 Opakování 2