Úvodní strana

Aktuality

Plavání-změny Termíny plavání- změny

Pátek 15. 2.
Pondělí 25. 2.
Pátek 1. 3. ( možnost focení)
Pátek 8. 3. nebude

G.Palarčíková 13.02.2019 12:00
Provoz MŠ V době jarních prázdnin ( od 18.února do 22. února 2019) bude mateřská škola uzavřena.


Provoz bude opět zahájen v pondělí 25.2.2019


Mgr.Gabriela Palarčíková
ředitelka školy


G.Palarčíková 04.01.2019 12:00
Myslivecký kroužek Termíny setkání mysliveckého kroužku
( 2.pololetí)
8.1., 22.1., 5.2., 5.3.,19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6.
19.2.- odpadá ( jarní prázdniny)

G.Palarčíková 04.01.2019 12:00
Plavecký výcvik Vážení rodiče,
v pátek 4.1. proběhne pro žáky 1. – 4. ročníku úvodní lekce plaveckého výcviku v Třinci. Děti budou potřebovat plavky, ručník, hygienické potřeby a lékařské potvrzení, pokud se výcviku ze zdravotních důvodů neúčastní. Plavecký výcvik je součástí tělesné výchovy. Rozvrh hodin bude upraven a zapsán v žákovské knížce. Děti, které nebudou plavat, si s sebou vezmou věci na převlečení (tričko s krátkým rukávem, kraťasy a přezůvky) a budou mít písemnou omluvenku v žákovské knížce, případně si rodiče dítě osobně vyzvednou.
Následující lekce budou probíhat každý pátek (celkem 10 lekcí ,od 9.40hod.- 11.10 hod.).
Před odjezdem bude probíhat výuka dle rozvrhu. Odjezd od školy v 9 hodin,
návrat přibližně ve 12 hodin. O případných změnách budete informováni.

Podpis rodičů: ___________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte ( odevzdejte nejpozději 4.1.2018 )

Prohlašuji, že mé dítě ___________________________________ (nar. _________________)

je zdravotně způsobilé k výuce plavání.

V Komorní Lhotce dne _____________________ Podpis: _____________________


G.Palarčíková 12.12.2018 12:00