Úvodní strana

Aktuality

Plavecký výcvik Vážení rodiče,
v pátek 4.1. proběhne pro žáky 1. – 4. ročníku úvodní lekce plaveckého výcviku v Třinci. Děti budou potřebovat plavky, ručník, hygienické potřeby a lékařské potvrzení, pokud se výcviku ze zdravotních důvodů neúčastní. Plavecký výcvik je součástí tělesné výchovy. Rozvrh hodin bude upraven a zapsán v žákovské knížce. Děti, které nebudou plavat, si s sebou vezmou věci na převlečení (tričko s krátkým rukávem, kraťasy a přezůvky) a budou mít písemnou omluvenku v žákovské knížce, případně si rodiče dítě osobně vyzvednou.
Následující lekce budou probíhat každý pátek (celkem 10 lekcí ,od 9.40hod.- 11.10 hod.).
Před odjezdem bude probíhat výuka dle rozvrhu. Odjezd od školy v 9 hodin,
návrat přibližně ve 12 hodin. O případných změnách budete informováni.

Podpis rodičů: ___________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte ( odevzdejte nejpozději 4.1.2018 )

Prohlašuji, že mé dítě ___________________________________ (nar. _________________)

je zdravotně způsobilé k výuce plavání.

V Komorní Lhotce dne _____________________ Podpis: _____________________


G.Palarčíková 12.12.2018 12:00