Upevnění poznávání hlásek a písmen A,a,O,o
Sluch.analýza slov, určování daných písmen
Vyvození písmene S, s a jeho slabik
Čtení slabik,slov a vět s danými písmeny
Tvoření slov ze slabik s písmeny M,L,S
Vyvození písmene P, p a jeho slabik
Opakování-osvojené slabiky,slova
Vyvození slabik s písmenem T,t
Čtení jednoslab.slov s uzavřenou slabikou
Vyvození písmene J,j a jeho slabik
Čtení slov s osvoj.písmeny, čtení s porozuměním
Vyvození a výslovnost slabik s Y,y, Ý,y
Čtení slov s osvoj.písmeny, tvoření slov
Čtení slov v tiskací a psací podobě
Vyvození písmene N,n , jeho slabik
Čtení jednoduchých vět se správnou intonací
Vyvození písmene D,d, čtení slabik,slov, vět
Rozlišování grafic. a zvukové podoby slov
Vyvození písmene K, k, čtení slabik,slov, vět
Vyvození písmene, sluch. a zrak. vnímání
Vyvození, tiskací a psací podoba písmene
Čtení slabik, slov, užití dvojhlásek ve slovech
Vyvození písmene H,h,čtení,užití ve slovech
Nácvik správné techniky čtení předlož.vazeb
Vyvození C,c – slabiky, slova
Procvičování čtení daného písmene -slova
Vyvození Č,č – slabiky, slova
Procvičování čtení daného písmene -slova
Vyvození písmene B,b čtení slabik, slov
Rozlišování zvuk. a tvarové podobnosti písmen
Vyvození písmene Ž,ž ,čtení, užití ve slovech
Vyvození písmene Ř, ř,čtení, výslovnost
Vyvození písmene G,g,čtení ,užití ve slovech
Vyvození písmene F,f,čtení ,užití ve slovech
Vyvození písmene G,g,čtení slabik, slov
Výslovnost a pravopis dě, tě, ně

Web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci obsahu cookies. Interakcí s webem s tím souhlasíte.