Plánování, povinnosti - Časové zařazení denních činností a povinností
Bezpečnost cestou do školy - Zafixování základních pravidel bezpečnosti
Roční období - Dělení roku, typické znaky ročních období
Měsíce v roce - Fixování jmen měsíců, dělení
Dny v týdnu - Názvy dnů a jejich sled, procvičování
Hodiny - Poznávání hodin, digitální čas
Začíná podzim - Základní znaky podzimu
Podzim v sadu - Ovocné stromy a jejich plody
Podzim na poli - Typické polní rostliny
Podzim v lese - Poznávání lesní zvěře
Slušné chování - Rozhodování a hodnocení
Moje rodina - Členové, rodinné vztahy
Povinnosti členů rodiny - Rozdělování domácích činností
Pokojové rostliny - Jak se o rostliny pečuje-zásady
Domácí mazlíčci - Jak pečujeme o domácí mazlíčky-činnosti
Příroda v zimě - Typické znaky zimní přírody-úvod
Lesní zvěř, u rybníka - Poznávání stop ve sněhu
Čistota a zdraví - Dodržování hygienických návyků
Zdravá strava - Dělení stravy na zdravou a nezdravou
Životní prostředí - Třídění odpadu podle materiálů
Rostliny na jaře - Určování názvů jarních rostlin
Zvířata na jaře - Určování názvů zvířat a jejich mláďat
Listnaté stromy - Prezentace našich známých listnatých stromů
Jehličnaté stromy - Prezentace našich známých jehličnatých stromů
Naše vlast - Tvar naší republiky na mapě
Naše obec - Administrativní členění obce
Krajina v našem okolí - Chráněné rostliny a živočichové u nás
Dříve a nyní - Srovnávání profesí dnes a dříve
Začíná léto - Typické znaky léta, vyvození učiva
Léto v lese - Třídění lesních plodů
Léto na louce 1 - Luční rostliny a jejich názvy
Léto na louce 2 - Luční živočichové a jejich názvy
Léto u rybníka - Poznávání a pojmenování rostlin a živočichů
Léto na poli - Poznávání obilnin, procvičování učiva
Houby - Dělení hub na jedlé, nejedlé a jedovaté
Shrnutí učiva - Procvičování učiva prvouky 2.ročníku

Web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci obsahu cookies. Interakcí s webem s tím souhlasíte.