Naše země, náš kraj - Opakování učiva o ČR a krajích
Naše obec - Obec, ve které žijeme, historie, řemesla
Historie naší obce - Obec, ve které žijeme, historie, řemesla
Krajina kolem nás - Krajina v okolí, nížiny, vysočiny, pohoří
Světové strany - Směrová růžice, světové strany
Test – Místo, kde žijeme - Opakování učiva z oblasti naší země, kraje
Povolání - Práce a činnosti lidí, povolání
Rodina - Rodina, blízká, širší, příbuzenské vztahy
AZ-kvíz - Lidé kolem nás - Opakování učiva z oblasti činností lidí
Minulost, současnost, budouc - Období, minulost, význam minulosti
Pověst o Prašivé - Báje a pověsti z okolí
Pověst o Godule - Báje a pověsti z okolí
Rok - Život v minulosti a dnes
Orientace v čase - Život v minulosti a dnes
Test, Člověk a čas - Opakování učiva z oblasti orientace v čase
Výtvory přírody a výtvory lidí - Výtvory člověka a přírody
Živá příroda, rostliny - Rozdělení rostlin, stavba těla rostlin
Živá příroda, živočichové - Rozdělení živočichů, obratlovci, bezobratlí
Přírodní společenstva, les - Rostliny a živočichové v lese a na poli
Přírodní společenstva, pole - Rostliny a živočichové v lese a na poli
Přírodní společenstva, u vody - Rostliny a živočichové u vody
Rozmanitosti přírody, test - Opakování učiva o rostlinách a živočiších
Kostra - Stavba těla, kostra, svalstvo
Svalstvo - Stavba těla, kostra, svalstvo
Kůže - Funkce kůže, ochrana kůže
Dýchací ústrojí - jeho funkce a ochrana
Trávicí a vylučovací soustava - Trávicí a vylučovací soustava, zdravá strava
Nervová soustava - Nervová soustava a smyslové orgány
Smyslová ústrojí - Nervová soustava a smyslové orgány
Bezpečnost na silnici - Bezpečnost na silnici, chodci
Dopravní značkyv - Bezpečnost na silnici, dopravní značky, kolo
Kolo, koloběžka, brusle - Bezpečnost na silnici, dopravní značky, kolo
Hasičské záchranné sbory - Chování v mimořádných situacích, IZS - úvod
Zdravotnická záchranná služba - Chování v mimořádných situacích, IZS
Policie ČR - Chování v mimořádných situacích, IZS
AZ-kvíz – Opakování učiva - Člověk a jeho zdraví

Web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci obsahu cookies. Interakcí s webem s tím souhlasíte.