Úvodní strana

Dum I-2(ČJ-2) - Dum pro ČJ 2.ročník

Opakování z 1. ročníku
Psací písmo
Sestavování vět ze slov
Pořádek slov ve větě
Druhy vět
Lidová pořekadla
Druhy vět (procvičování)
Slovo,slabika,hláska
Pořadí vět
Věta a slovo
Věta (prac.list)
Slova souznačná,nadřazená,podřazená
Hádanky
Podzim na chalupě (práce s textem)
Podstatná jména
Vlastní jména osob
Kateřinka (práce s textem)
Vlastní jména zvířat
Vlastní jména měst
Vlastní jména( shrnutí)
Slovesa 1
Slovesa 2
Rozdělení hlásek
Jak chodili po koledě (práce s textem)
Pravopis u,ú,ů
Hlásky (prac.list)
Tvrdé souhlásky
Měkké souhlásky I.
Měkké souhlásky II.
Ilustrátoři I.
Ilustrátoři II.
Pravopis tvrd. a měkk.souhlásek
Opakování
Slabiky dě,tě,ně
Krtek a kalhotky (práce s textem)
Slabiky bě,pě,vě,mě