Úvodní strana

Projekty školy

Projekt "EU peníze školám"
Evropský projekt "Ovoce do škol"


Místní akční plán v ORP Třinec:

Mapy vzdělávání Třinecko


EU OPVK DUM


ŠABLONY Komorní Lhotka 2017:


Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Šablony Komorní Lhotka 2019


EU Sablony III