Úvodní strana

Úřední deskaVýroční zpráva ZŠ a MŠ za školní rok 2019-2020
Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2019

Příloha účetní uzávěrky ZŠ a MŠ k 31.12.2018
Rozvaha účetnictví ZŠ a MŠ k 31.12.2018
Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ k 31.12.2018
Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ ke dni 31.12.2018
Zpráva o provedení kontroly hospodaření s poskytnutými prostředky OÚ

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 PR
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 KÚ

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 PR
Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 KÚ


Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2021 PR
Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2021 KÚ
Dokumenty školy


Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů - dle čl.37 odst.7 nařízení EP
ŠVP Komorní Lhotka
ŠVP Komorní Lhotka - dodatek