Úvodní strana

Úřední deskaVýroční zpráva ZŠ za školní rok 2016-2017
Výroční zpráva MŠ za školní rok 2016-2017

Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2016

Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ ke dni 31.12.2016

Zpráva o provedení kontroly hospodaření s poskytnutými prostředky OÚ

Rozpočet 2018 KÚ

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021 KÚ

Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2018

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na roky 2019-2021Dokumenty školyŠkolská rada - funkce a činnost

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů - dle čl.37 odst.7 nařízení EP

ŠVP Komorní Lhotka
ŠVP Komorní Lhotka - dodatek