Slide background Organizace výuky

Budova školy se otevírá v 7:30 hod. Žáci vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují do vhodné obuvi.
Po příchodu do učebny se žáci připravují na vyučování. Začátek vyučování je v 7:55 hod.
Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do 5 min. po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost v ředitelně.
Hlavní přestávka začíná v 9:35 hod. a trvá 20 min., malé přestávky trvají 10 minut, obědová přestávka je rovněž 25-ti minutová. Žáci mají právo na přestávku časově nezkrácenou. Během přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu bez dozoru pedagoga.

Vyučovací hodiny

1. vyučovací hodina: 07:55 – 08:40

2. vyučovací hodina: 08:50 – 09:35

3. vyučovací hodina: 09:55 – 10:35

4. vyučovací hodina: 10:45 – 11:30

5. vyučovací hodina: 11:55 – 12:40

6. vyučovací hodina: 13:10 – 13:55

Web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci obsahu cookies. Interakcí s webem s tím souhlasíte.